Opdrachtbrief


Opdrachtbrief en AlGMENE VOORWAARDEN


OPDRACHTBRIEF en ALGEMENE VOORWAARDEN

 

De opdrachtbrief is al sinds 21 september 2017 een wettelijke verplichting voor alle beroepsbeoefenaars en werd hernomen in artikel 41 van de Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur.


Vooraleer enige opdrachten uit te voeren is de beroepsbeoefenaar verplicht om samen met de "cliënt" een opdrachtbrief te ondertekenen. 


Het ITAA (Institute for Tax Advisors and Accountants) verplicht IDAB de werkzaamheden voor onze klanten te formaliseren in een opdrachtbrief.


Met deze opdrachtbrief weet u duidelijk welke taken wij zullen uitvoeren en aan welke voorwaarden. Deze opdrachtbrief is een levend document en kan steeds aangepast worden aan uw specifieke noden en de evoluties binnen uw onderneming. De opdrachtbrief vormt samen met de bijgevoegde algemene voorwaarden het kader waarin tussen beide partijen duidelijke afspraken gemaakt worden. 


Goede afspraken maken goede vrienden.