IDAB.BE © 2013

 

We verwijzen voor recente nieuwsbijdrage naar onze blog en naar de facebookpagina. Zo bent u met één klik of blik op de hoogte.

 

Help mijn kind wil (niet) verder studeren: wie moet wat betalen en nog van die zaken. (11 februari 2017)

 

Studiejaren afkopen: hoe begin je eraan? (14/12/2017)

 

 

Sinterklaasakkoord of niet? (6/12/2017)

 

Even tussendoor: Een priester krijgt gratis een appartement om in te wonen dat eigendom is van de kerkfabriek. VAA of niet? (28 okt 17)

 

Uw pensioen verhogen: Vanaf 1 december 17 nieuw systeem (5 oktober 2017)

 

Wat zijn de verplichte vermeldingen op uw website of Facebookpagina? (29 september 2017)

 

Zomerakkoord: is het nu hoger of lager? (27 september 2017)

 

Dag van de klant: Hoe kijkt de fiscus naar uw cadeautjes? (23 september 2017)

 

Zomerakkoord: Wenst u op de hoogte te blijven? Schrijf in op onze nieuwsbrief.

 

Voorafbetaling: deadline 10 oktober om belastingvoordeel van 2% gekoppeld aan deze voorafbetaling te kunnen genieten.

 

Btw-vrijstelling voor zorgkundigen: Net zoals vroedvrouwen en verpleegkundigen zijn zorgkundigen sinds de inwerkingtreding van art. 110 van de Taxshift-wet op 1 januari 2016 volledig vrijgesteld van btw. Enkel zorgkundigen erkend door de FOD Volksgezondheid komen in aanmerking voor de btw-vrijstelling. (28 april 17)

 

RENTELOZE VOORSCHOTTEN: Debettrente

Voor de kaskredieten en de voorschotten op rekening-courant die in 2016 werden opgenomen, geldt een referentierentevoet van 9,27%

 

VERPLICHTING VOORSCHOTTEN KWARTAALAANGEVERS VERDWIJNT DAN TOCH : Op 19 januari 17 is dan toch bekend gemaakt dat er door kwartaaaangevers geen voorschotten voor de BTW meer zouden moeten worden betaald en dit vanaf 1 april 17. (19 januari 17)

 

KILOMETERVERGOEDING DAALT: De officiële kilometervergoeding voor ambtenaren daalt vanaf 1/07/16 naar € 0,3363. (10 aug 16)

 

BTW-PLICHT BESTUURDERS: de verplichtige onderwerping aan de BTW voor bestuurders gaat in op 1 juni 16. (4 mei 16)

 

BTW VERBOUWING: 6%

De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % voor renovatiewerken werd vanaf 12 februari 2016 verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar. Deze nieuwe regeling trad werking vanaf 12 februari 2016

 

REMINDER: cash betalingen zijn beperkt!

Sedert 2014 zijn er strenge regels inzake cash betalingen. De drie instituten hebben een nota gepubliceerd die u hier kan raadplegen.

 

Materiële vergissing?

U hebt uw bijdrage VAP niet vermeld op uw PB - aangifte. Is dit een materiële vergissing en kan u dit nog rechtzetten? (13 mei 2014)