IDAB.BE © 2013

Btw-plicht ingevoerd voor advocaten

 

 

De diensten die advocaten in het kader van hun geregelde werkzaamheden verlenen, zijn niet langer vrijgesteld van btw (art. 44, §1, 1e lid van het WIB 1992 werd opgeheven). Vanaf 1 januari 2014 zal op die diensten dus het normale btw-tarief van 21% worden toegepast. België was het laatste land in Europa waar een dergelijke vrijstelling nog bestond.

 

Daartegenover staat dat advocaten als btw-belastingplichtigen de btw op hun aankopen en investeringen zullen kunnen aftrekken.

De wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen schrapte eerder al de vrijstelling voor notarissen en gerechtsdeurwaarders. Zij hebben dus deze oefening reeds gemaakt.