De Koning Bouwdewijnstichting heeft een brochure uitgegeven die de rechten en plichten van ouders tov hun meerderjarige kinderen uiteenzet.

 

Deze brochure vindt u hier.